Al 1000 zonnepaneelinstallaties voor Zonnig-Limburg

Vrijdag 24 juni, een jaar na de eerste paneellegging, plaatste Zonnig-Limburg de 1000e zonnepaneelinstallatie. De eer was ditmaal aan Heemwonen in Kerkrade, een van de elf deelnemende woningcorporaties aan Zonnig-Limburg.


Van links naar rechts: Corry Keulen (bestuurder Woningvereniging Nederweert en voorzitter Stuurgroep Zonnig-Limburg), Daan Prevoo (gedeputeerde Provincie Limburg), Peter Hopmans (projectleider Zonnig-Limburg),mevrouw en meneer Hendriks (ontvangers van de 1000e installatie), Jos Schiffelers (medewerker Heemwonen en projectgroeplid Zonnig-Limburg)

Na een kort woord van welkom door Michiel Wauben, teamleider Vastgoed bij HEEMwonen, overhandigde gedeputeerde Daan Prevoo officieel het laatste zonnepaneel ter afronding van de 1000ste installatie aan de huurders van HEEMwonen. De heer en mevrouw Hendriks zijn erg verheugd met de zonnepanelen: ‘Een heel eenvoudige manier om te besparen op onze maandelijkse lasten’.

Verlaging woonlasten
Met het bundelen van de krachten willen elf Limburgse woningcorporaties, waaronder Maasvallei, in drie jaar tijd minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Daarmee is Zonnig-Limburg één van de grootste landelijke projecten in de volkhuisvesting die huurwoningen voorziet van zonnepanelen. De gezamenlijke woningcorporaties hebben als primair doel de woonlasten voor de huurders te verlagen. 

Op stoom
Projectleider Peter Hopmans: ‘We merken dat we nu echt op stoom komen. In het begin is het natuurlijk altijd nog even zoeken met elkaar. Nu zien we steeds meer initiatieven ontstaan. En het mooie is dat iedere corporatie het op haar eigen manier kan doen. Vraaggestuurd, standaard bij mutatie en als onderdeel van energetische verbeterprojecten komen het meest voor. Maar ook bij nieuwbouwprojecten en hoogbouw worden zonnepanelen gelegd. Voor sommige corporaties is deelname aan Zonnig-Limburg ook aanleiding om het eigen kantoor te voorzien van zonnepanelen.’ ‘Doordat we nu steeds meer installaties plaatsen, zien we ook een ‘zwaan-kleef-aan-effect ontstaan’, gaat Hopmans verder. ‘Huurders zien bij elkaar de panelen liggen, horen van elkaar hoe voordelig het is en de vraag ontstaat vanzelf.

Monitoring
Huurders krijgen vooraf een maatwerkadvies over het aantal panelen, legplan, het netto voordeel voor de huurder, de gevraagde bijdrage en voorbeeldberekeningen. Het maatwerkadvies is voor iedere huurder online beschikbaar op een persoonlijke pagina. Na plaatsing van de panelen beschikken huurders ook over een monitoringstool waarvan zij het opwekken van de energie en het verbruik van elektra en gas kunnen aflezen. Zo wordt ook geprobeerd het verbruiksgedrag van de bewoners te beïnvloeden.

Samenwerking
Provincie Limburg is nauw betrokken bij het project en subsidieert een deel van de projectkosten van Zonnig-Limburg.
Voor het realiseren van het project werkt Zonnig-Limburg nauw samen met Tautus, die voor de woningcorporaties het plaatsen van de zonnepanelen organiseert.

Interesse? 
Als huurder van Maasvallei kunt u uw interesse kenbaar maken (vraag naar Pim Houben, T 043 368 37 37, p.houben@maasvallei.nl). Maasvallei beoordeelt uw aanvraag vervolgens en bekijkt of de te verwachten rendementen goed genoeg zijn. Wordt uw aanvraag gehonoreerd, dan zal Maasvallei investeren in de plaatsing van de panelen. Maasvallei is daarmee ook eigenaar van de panelen. U als bewoner betaalt hiervoor een bijdrage per maand. De energieopbrengsten van de panelen zijn volledig ten gunste van u. Doordat de opbrengsten hoger zijn dan de maandlijkse bijdrage, levert het voor u als huurder een netto voordeel per maand op.