Buurtbemiddeling

Liever een goede buur dan een verre vriend, zegt het spreekwoord.
Toch komt het in elke buurt voor dat buren problemen hebben met het gedrag van anderen.
Je kunt het als buurtbewoner maar beter zo snel mogelijk uitpraten, want wat begint als een kleine ergernis kan soms behoorlijk uit de hand lopen. En dan kan er wel eens heel veel water door de Maas stromen voordat het weer goed komt. 

Buurtbemiddeling is een methode om ruzie tussen buren bespreekbaar te maken. Denk aan geluidsoverlast, ergernis over overhangende takken, of een andere reden waarom de relatie verstoord is. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die heel goed luisteren. En helpen bij het benoemen van de relevante pijnpunten en gerichte vragen stellen. Zij begeleiden bewoners om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een mogelijke oplossing te zoeken. 

Buurtbemiddeling vervult een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten.

Wanneer buurtbemiddeling?
Buurtbemiddelaars kunnen helpen als u bereid bent om ook zelf aan een oplossing te werken.
Van burenproblemen is bijvoorbeeld sprake in de volgende situaties: 
- Geluidsoverlast zoals harde muziek 
- Schreeuwen
- Blaffende hond
- Onenigheid over parkeren
- Rommel op straat
- Stankoverlast
- Persoonlijke problemen zoals bedreiging of intimidatie
- Problemen in de tuin zoals over de erfafscheiding, overhangende takken, verwaarlozing van tuinen.
De meest voorkomende burenproblemen zijn ook te vinden op de site www.problemenmetjeburen.nl. Hier vindt u ook algemene informatie en tips.

Wilt u graag in contact komen met Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling Eijsden-Margraten: www.buurtbemiddeling-eijsden-margraten.nl / info@buurtbemiddeling-eijsden-margraten.nl.