Het samen doen

'Het samen doen’ is de aanpak van Maasvallei als het gaat om leefbaarheid. Maasvallei vindt dat het bevorderen van de leefbaarheid behoort tot één van haar kerntaken. Leefbaarheid heeft op méér betrekking dan alleen de woning. De woning en leefbaarheid horen bij elkaar. Het woongenot wordt bepaald door de woning én de woonomgeving.

Maasvallei richt zich op samenwerking met huurders. Maasvallei stimuleert haar huurders betrokken te zijn bij hun buurt en samen te werken aan een prettige en leefbare woonomgeving. Wie weet er immers beter wat goed is voor de buurt dan de bewoners zelf.

Om bewoners te betrekken bij het beleid, te laten meedenken en meebeslissen, werkt Maasvallei met een overlegmodel op complex- en wijkniveau. Kijk in het linker menu bij ‘HV Woonvallei’ en ‘Bewonersoverleg’ voor meer informatie.