Toekomstplannen Heer moet aanbod beter afstemmen op eisen van nu

Maasvallei houdt haar woningbezit nauwgezet in de gaten. De levensduur van de gemiddelde woning is 50 jaar. Op de levensduur van een woning of complex zijn echter heel veel zaken van invloed. Zaken als de technische staat, de ontwikkelingen van en in een stad, de samenstelling van de bevolking, de wensen van deze tijd, maken het dat een woning langer of korter meekan dan 50 jaar.

Huizenportefeuille Heer
Sinds een aantal jaren is Maasvallei gestart met het vernieuwen van haar huizenportefeuille in Heer. De vernieuwing omvat verschillende locaties in de wijk. De gemeente en Provincie, die positief naar de plannen kijken, worden nauw betrokken bij de plannen voor Heer.

Woningen van slechte kwaliteit
Veel van de betreffende woningen naderen hun houdbaarheidsdatum. Na bestudering van tal van signalen en het bekijken van vele plannen is Maasvallei tot de conclusie gekomen dat slopen in de meeste gevallen rationeel bekeken de enige optie is. Niet fijn. Er moet echter wat gebeuren. De woningen zijn bouwtechnisch en -fysisch niet goed. Ze zijn slecht geïsoleerd, gehorig en klein. Bovendien zijn de meeste woningen niet senioronvriendelijk omdat er bijvoorbeeld geen lift is. Renovatiemogelijkheden zijn uiterst beperkt en duur. Daarnaast ziet Maasvallei dat er steeds meer en grotere zorgen bestaan rondom de betaalbaarheid van de woning. De energieprijzen bijvoorbeeld, lopen alleen maar op. Maasvallei constateert bovendien dat de verhuurbaarheid van de oude woningen steeds lastiger wordt.

Onderzoek
Maasvallei baseert zich bij het maken van plannen op o.a. klantenpanels die we zelf organiseren, op demografische ontwikkelingen (E,til), marktonderzoek (Stec groep), buurtpeilingen (gemeente Maastricht), de technische staat woningen en complexen (periodieke inspecties Maasvallei), registraties uit meldingssysteem (Maasvallei), energetische kwaliteit en mogelijkheden (EPA View) en op prestatieafspraken (gemeente Maastricht)

Sociaal plan
Maasvallei is zich ervan bewust dat een berichtgeving over sloop of renovatie koud op het dak valt van haar huurders. Vaak is het zo dat zittende huurders (nog) geen of amper problemen met de gebreken van hun huis hebben. Ze vinden het goed zo. Het is een dilemma waar Maasvallei en vele corporaties in het land mee te maken hebben. Niks doen is echter geen optie. Verloedering en dreigende risico’s op het vlak van veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen liggen snel op de loer en daar is niemand bij gebaat. Maasvallei niet, maar de huurder al helemaal niet.
Maasvallei zal er alles aan doen wat binnen haar vermogens ligt om samen met de huurders te kijken naar een goed alternatief. Een alternatief dat sociaal maar ook financieel past binnen de mogelijkheden van de betrokkenen. Lees meer over het sociaal plan van Maasvallei bij downloads op deze website.

Contact
Voor meer informatie kan altijd contact opgenomen worden met Maasvallei via T 043 368 37 37 of info@maasvallei.nl