Aan het werk in Trichterveld

Al sinds 2000 is Maasvallei actief met de herontwikkeling van Trichterveld. De naoorlogse noodwoningen verkeerden destijds al in slechte staat en zijn er plannen gemaakt om deze te vervangen door moderne versies die voldoen aan de eisen en verwachtingen van deze tijd. In 2000 was het voornemen om kleinschalig te slopen zonder gedwongen verhuizingen. Na een korte bouwperiode zouden nieuwe levensloopbestendige woningen terugkomen.

De vernieuwing van Trichterveld verloopt helaas minder voortvarend dan gewenst. Méér dan de helft van de 212 oorspronkelijke bewoners is inmiddels verhuisd, terwijl in de afgelopen veertien jaar slechts 38 woningen zijn vervangen. De leefbaarheid in de wijk en de kwaliteit en financierbaarheid van de op termijn te vervangen woningen staan daarmee onder druk. Ook belemmeren de verslechterde koopwoningenmarkt en gestegen bouwkosten de voortgang. De realiteit van vandaag de dag is dat we moeten constateren dat de in 2000 goed uitgedachte strategie anno 2014 niet meer houdbaar is.

Maasvallei wil echter onverminderd prioriteit blijven geven aan de vernieuwing van Trichterveld. Het op de huidige manier doorgaan met bouwen van levensloopbestendige woningen (badkamer en slaapkamer op begane grond) in de sociale huursector is niet meer haalbaar. Ook worden corporaties door nieuwe wet en regelgeving van de rijksoverheid financieel steeds zwaarder belast. Het noopt corporaties en dus ook Maasvallei tot het herzien en bijstellen van investeringsplannen.

Het is nu de hoogste tijd om actie te ondernemen in de herontwikkeling van Trichterveld. Om voortvarend te kunnen blijven bouwen aan Trichterveld heeft Maasvallei onder andere de woningtypes opnieuw kritisch beoordeeld en de ontwerpen efficiënter doorontwikkeld. Voor de komende vijf à zes jaren heeft Maasvallei voldoende investeringsruimte gereserveerd om tenminste vijftig sociale huurwoningen van een nieuw type te bouwen. Dit nieuwe type woning is voorzien van woonkamer/keuken en toilet op de begane grond en drie slaapkamers en badkamer op de verdieping. Gelijktijdig met de bouw van de huurwoningen worden op nader in te vullen locaties ook koopwoningen gerealiseerd. Alvorens hiermee wordt gestart, moet per fase minstens 80% van de koopwoningen verkocht zijn.

Meer informatie:
Klik hier voor de gebiedsindeling trichterveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maasvallei. T (043) 368 37 37 of mailen naar info@maasvallei.nl 

Kijk hier voor een impressie van het nieuw type sociale huurwoningen en hier voor een plattegrond van de 9 te realiseren sociale huurwoningen in fase 1. Voor een impressie en plattegrond van de koopwoningen kunt u hier klikken.

Nieuwsbrief 1 – april 2014
Nieuwsbrief 2 – juni 2014
Nieuwsbrief 3 – september 2014
Nieuwsbrief 4 – september 2014
Nieuwsbrief 5 – december 2014
Nieuwsbrief 6 – mei 2015
Nieuwsbrief 7 - september 2015 
Nieuwsbrief 8 - februari 2016
Nieuwsbrief 9 - juli 2016
Nieuwsbrief - oktober 2017

Trichterveld presentatie 29-11-2016
Trichterveld presentatie 07-11-2017